Tilgang til spørsmål og svar

For å få tilgang til spørsmål og svar om ISY Calcus må du registrere deg som bruker på våre nettsider.

Mange av kundene som har vært i kontakt med oss tidligere er allerede registrert og trenger kun passord for å begynne å bruke portalen. De får tildelt passord ved å velge "Glemt passord" og oppgi sin e-post adresse.

Skulle du trenge ny bruker; klikk på "Registrer deg" for å gå til registrering.