Gjennomlokking for kantsøyler


Eurokode kan være nokså sofistikert, og må leses nøye. Under formlene for beregning av kantsøyle, står det "Hvis eksentrisiteten ikke er rettet innover, gjelder uttrykk 6.39".

Har vi ikke noe moment er eksentrisiteten altså ikke rettet innover. I formel 6.39 gir momentet 0 alltid Beta = 1.0.

Det som er litt spesielt, er at når det gjelder hjørnesøyler, er tilsvarende tekst "Hvis eksentrisiteten er rettet utover, gjelder uttrykk (6.39)". Men før formlene ( kap. 6.4.3 (4) og 6.4.3 (5)) står det at formlene 6.44 og 6.46 kun skal brukes når momentet er rettet innover.

G-PROG bruker derfor formel (6.39) når det ikke er angitt noe moment i inndata, eller når eksentrisiteten virker utover, og får da alltid Beta = 1.0. Det kan bemerkes at et dekke som overhodet ikke har noe innspenning i kant- eller hjørnesøyler er en nokså sær konstruksjon.