Vanlige spørsmål

Installasjon av ISY Design

Installasjon av ISY Design

ISY Design benytter en installasjonsteknologi kalt ClickOnce. Denne støttes dårlig av andre nettlesere enn Microsoft Internet Explorer, så det anbefales å bruke denne når du klikker på installasjonslinken til ISY Design.

For å installere ISY Design gjør du følgende:

 1. Du trykker på linken til ISY Design som du finner på nedlastingssidene til ISY Design.
 2. Du vil først få opp en dialogboks som ser slik ut:  Dette dialogvinduet indikerer at installasjonsprogrammet starter opp.
 3. Når installasjonsprogrammet er i gang vil du få opp et skjermbilde som ser slik ut:  Her må du velge Install for å installere programmet.

  Du får da dette installasjonsvinduet som viser hvor langt programmet er i nedlastingsprosessen.

 4. Når installasjonsvinduet er ferdig må du godta en lisensavtale.  Les igjennom lisensavtalen og trykk på "Jeg godtar avtalen" for å gå videre.
 5. Programmet er nå installert, men for å få bruke programmet må det angis lisensinformasjon til programmet.  Serverlisens:
  Hvis du har en serverlisens skriver du inn "@servernavn" i tekstfeltet og trykker på den grønne pluss-knappen. Når serveren er lagt til i listen over tilgjengelige lisensfiler- og servere trykker du på Prøv på nytt-knappen.  Lokal lisens:
  Hvis du har lokal(enbruker) lisensfil velger du Finn lisensfil-knappen(Kikkert-knappen). Du vil da bli bedt om å finne den lokale lisensfilen kalt NOIS.ENB.LIC. Plasseringen av denne avhenger av hvor du har valgt å plassere den.
  Et eksempel på plassering av lokal (enbruker) lisensfil er vist under:  Velg Open-knappen(Åpne hvis norsk Windows) når du har funnet fram til lisensfil og merket den med venstre musetast.
  Når lisensfilen er lagt til i listen over Tilgjengelige lisensfiler og -servere trykker du på Prøv på nytt-knappen.
 6. Programmet skal nå være klart til bruk.

Har du noen spørsmål, kontakt ISY G-prog Support.

Tilbake