Eksportere poster i ISY Calcus til ISY G-prog Beskrivelse

Eksporter prislinjene som poster til ISY G-prog Beskrivelse fra Fil -> Eksport -> Kalkyle -> ISY Beskrivelse (XML).

NB! Hvis en prislinje fra Calcus har ugyldig NS 3420 kode kan ikke ISY Beskrivelse opprette en post basert på en ugyldig kode.

Alle prislinjer i våre standard registre har gyldig NS 3420 koder. Disse bør ikke endres hvis kalkylen skal eksporteres til ISY Beskrivelse.