Oppdateringer av prisene i ISY Calcus

Registrene og modellprosjektene oppdateres 2 ganger pr. år (feb og aug.) av vår samarbeidspartner, AS Bygganalyse, etter en grundig vurdering av prisnivå, marked, konkurranse situasjon, materialer m.m.