Vanlige spørsmål

Element- og prisregister er tomt

Element- og prisregisteret i ISY Calcus er tomt. Hvordan får jeg vist registrene?

Dette skyldes antagelig at det ikke er satt riktig sti til hvor elementregistrene ligger. Velg menyen Verktøy-> Oppsett->Databaser.

Legg inn riktig ved å trykke Endre, og bla til riktig katalog.

Normalt blir registrene installert til C:\Brukere\NN\Dokumenter\ISY\Elementer som vist under.

Hvis registrene er installert på server er det viktig at brukerne har skriverettigheter på mappen hvor registrene ligger.

Lisens

En annen mulig årsak er at lisens for Elementer ikke er tilgjengelig.

Sjekk Hjelp-meny-> Om ISY Calcus.

Det må da stå "Lisens for elementer" i feltet for "Lisens informasjon". Hvis ikke er lisensen opptatt eller ikke tilgjengelig.

Tilbake