Gjennomlokking i G-prog Betong - Geoteknikk

Hvis du får verdier i feltene Abx og Abz trengs det skjærarmering(skråarmering) for å unngå gjennomlokking. Arealet (Abx og Abz) skal fordeles over lengden av snittet på hver side. Dvs. 2D + Søylebredden eller helt ut til kant fundament ved hjørnebrudd. Når det først er behov for skjærarmring vil minimumsarmeringen bli lagt inn. For å unngå skjærarmering kan du øke strekkarmering i underkant, øke søyledimensjeon eller øke fundamenttykkelsen.