Vanlige spørsmål

Beregning av riss i G-prog Betong

Hvordan gjøres beregning av riss i G-prog Betong?

Ved beregning av riss vises resultat som *** hvis tverrsnittet er urisset. Ved riss legger programmet automatisk inn minimum rissarmering iht. standarden. Det er mange faktorer som påvirker om det oppstår riss. Armeringen, eksponeringsklassen, betongkvalitet, overdekning m.m. Programmet kan derfor ikke velge hvilke tiltak som kan gjøres for å ikke overskride risskravet.

Tilbake