Forskjellen mellom G-prog Betong og G-prog Betong EU

G-prog Betong regner etter Norsk Standard dimensjoneringregler (NS). Fra 1.4.2010 er det Eurokode med nasjonale tillegg som skal brukes ved dimensjonering. Programmene for å beregne etter Eurokode-standardene er en egen installasjon kalt G-prog Betong EU, og må lastes ned og installeres. Du må også oppdatere lisensfilen. Vedlikeholdskunder på G-prog Betong får G-prog Betong EU kostnadsfritt.