Vanlige spørsmål

Lokal installasjon av ISY G-prog Ramme

Hvordan installerer jeg ISY G-prog Ramme på min lokale maskin?

Her følger en fremgangsmetode for lokal installasjon av ISY G-prog Ramme:

 

1. Først laster du ned filen Ramme komplett installasjon som du finner på vårt nedlastingsområde.

 

Trykk på LAST NED knappen for å laste ned Ramme

 

2. Når filen er lastet ned til din PC, åpner du filen for å starte installasjonen av selve programmet. Da vil du få opp skjermbildet som vises under:

 

La denne jobbe seg ferdig

 

3. Da starter veiviseren for selve installasjonen av programmet. 

 

Trykk NESTE for å fortsette. 

 

4. Lisensavtalen må godkjennes for å kunne fortsette installasjonen. 

 

Trykk JA for å godkjenne og gå videre med installasjonen. 

 

5. På det neste trinnet i installasjonen vil du få spørsmål om hvilken installasjonstype du ønsker. Dette er vist i skjermbildet under:

 

Her får du to valg. For å velge lokal installasjon merker du Typical som installasjonstype, og trykker Neste>

 

6. Nå vil du få spørsmål om å angi målplassering for programmet. Her kan du velge det som står standard valgt, eller trykke Bla gjennom for å velge en annen plassering.

 

Når dette er valgt trykker du Neste >.

 

7. På det neste trinnet for du spørsmål om hvilke funksjoner i programmet du ønsker å installere. Dersom det er noen av funksjonene du ikke ønsker fjerner du huketegnet fra disse. Standard er at alle er huket av.

 

Når dette er valgt trykker du Neste>

 

8. Nå spørres det om du ønsker å legge snarvei til programmet på startmenyen.

 

Etter at valget er gjort, trykker du NESTE for å fortsette. 

 

9. Da begynner installasjonen. 

 

La denne få jobbe seg ferdig. 

 

10. Så må du fullføre installasjonen på korrekt måte. 

 

Trykk FULLFØR for å avslutte korrekt. 

 

11. Når du så starter programmet for første gang, vil du få spørsmål om å finne lisensfil. Skjermbildet vil se slik ut:


Her har du da to alternativer, avhengig av din lisenstype:

1. Lokal lisens:

Hvis du har lokal (enbruker) lisensfil velger du Finn lisensfil-knappen. Da vil du bli bedt om å finne den lokale lisensfilen kalt NOIS.ENB.LIC. Plasseringen av denne avhenger av hvor du har valgt å plassere den.
Et eksempel på plassering av lokal (enbruker) lisensfil er vist under:

Velg Open-knappen (Åpne hvis norsk Windows) når du har funnet fram til lisensfil og merket den med venstre musetast. Programmet skal nå være klart til bruk.
2. Serverlisens:

Hvis du har server lisensfil velger du Finn server-knappen. Da vil du bli bedt om å angi navnet til serveren der server lisensfilen er plassert.
Du skriver @ etterfulgt av servernavnet slik skjermbildet under viser:

 
Velg OK-knappen når servernavn er skrevet inn. Programmet skal nå være klart til bruk.


Har du noen spørsmål, kontakt ISY G-prog Support på telefon 67 57 15 30 eller på epost support.g-prog@nois.no.

FAQ sidene våre finner du her.

 

 

 

 

 

 

Tilbake