Velge utskrift uten tverrsnittbilde og tverrsnittsdata i ISY G-prog Ramme

Gå til Fil -> Utskriftsvalg -> Dimensjonering. Trykk så på knappen  Velg Liste. Du får opp en trestruktur med en mappe for hvert element og kombinasjon. I hver mappe finnes Resultat fra Standard[1], Kapasitet, Kontroll og Standard[1]. Fjern begge Standard[1] linjene, og du er kvitt bilde og tverrsnittsdata for hvert element.