Filtyper i ISY Beskrivelse/ISY Linker

Når du bruker ISY Beskrivelse eller ISY Linker kommer du ofte i kontakt med flere filtyper.

Disse er forklart i vedlegget (kopier lenken, og åpne ny nettleserfane)