Vanlige spørsmål

Filtyper i ISY Beskrivelse/ISY Linker

Hvilke filtyper benyttes i ISY Beskrivelse/ISY Linker og hvilke formål og egenskaper har de?
 

Når du bruker ISY Beskrivelse eller ISY Linker kommer du ofte i kontakt med flere filtyper.

Disse er forklart i vedlegget (kopier lenken, og åpne ny nettleserfane)
 

Tilbake