Stikkord: NS  3420 

NS 3420:2019 versjon

Sist endret 2020-01-15
Stem her
  -  

Spørsmål

Når kommer NS 3420:2019 databasen?
 


Svar

2019 versjon av NS 3420 databasen er forsinket.

Det skyldes først og fremst forsinket utgivelse fra Standard Norge, samtidig med et nytt kildeformat (.xml).

Kildefilene må vi konvertere til vårt interne dataformat som ISY Programmene kan lese.

Vi forventer å ha 2019 versjon klar for nedlasting i løpet av februar/mars 2020.

Du kan enkelt auto-oppgradere koder fra 2018 til 2019 når ny versjon foreligger.

Se Oppfølgingslister->Post sjekk-> Auto oppgrader som vist under.