Stikkord: 64-bit   

Advarsel om gammelt filformat

Sist endret 2019-11-29
Stem her
  -  

Spørsmål

Jeg prøver å åpne en gammel beskrivelse, og får da denne advarselen.


Hva betyr det og hva er løsningen?


Svar

Denne meldingen vil komme når du prøver å åpne en fil fra versjon 9.6 eller eldre i en 64-bit versjon 

av ISY Beskrivelse.

F.o.m versjon 10.3.1 finnes ISY Beskrivelse i 64-bit versjon for å støtte bl.a store BIM modeller (ifc-filer).

For å kunne åpne gamle filer i 64-bit versjon må de først åpnes i en nyere 32-bit versjon (versjon 10.x).

Deretter kan filen også åpnes i 64-bit versjon av ISY Beskrivelse.

Om nødvendig kan vi også oppgradere filen for deg. Send den da til beskrivelse@nois.no som en vanlig supportsak.