Ny versjon av ISY WinMap Kommandoer må endres

Sist endret 2016-12-07
Stem her
  -  

Spørsmål

Ny versjon av ISY WinMap Kommandoer
 


Svar

I uke 47 2016 la vi ut ny versjon av ISY WinMap Kommandoer som støtter FKB 4.6.
 
Det er oppdaget en feil i Kartverkets UML-datamodell for FKB 4.6 der man dessverre har brukt en blanding av bokstaver og tekst for kommunenummer mellom de ulike datasettene. Kartverket retter dette, og vi må derfor lage en ny versjon av Kommandoer som er tilpasset endringen. Vi har i tråd med dette fjernet dagens versjon av Kommandoer fra nedlastingsområdet, og vil i neste uke legge ut ny.
 
Dere må ta en vurdering av følgende:
 

  • For dere som ikke har installert ny versjon av Kommandoer ennå, vent til vi har lagt ut ny versjon. Jeg sender ny mail når dette er klart.
 
  • For de kommunene som har lest inn nye FKB 4.6-datasett i kommunens database: Feilen med kommunenummer oppstår i FKB Bygg og FKB Servitutt. Vi vil vi gjerne at dere tar kontakt med oss, så vi kan forklare hva som må endres og få rettet feilen nå i oppstarten. Ta kontakt med ISY WinMap Support.
 
  • For dere som har lest inn FKB Veg og FKB Ledning i Oracle database: der kan man støte på et problem med metadata på to objekttyper. Ta også der kontakt med ISY WinMap Support for bistand.Rettet versjon av ISY WinMap Kommandoer har versjon 15.001.015, lagt ut til nedlasting 7.desember 2016.