Vanlige spørsmål

Feil ved oppstart av Ramme 6.0

Jeg får opp medlingen "Dette programmet kunne ikke starte fordi programkonfigurasjonen er feil. Hvis du installer programmet på nytt, kan dett løse problemet" ved oppstart av Ramme 6.0

 

Da må du kjøre en en som ligger i Ramme 6.0 mappen. Standard mappe er C:\Program Filer\G-PROG\Ramme 6.0
Filen heter vcredist_x86 . 
Dobbel klikk på filen og vent til konfigurasjonen er ferdig.
Når denne er ferdig er det bare å kjøre Ramme på vanlig måte.
Tilbake