Problemer med å åpne eldre G-prog Teknikk- filer

Eldre utgaver av ISY G-prog Teknikk-programmene (Betong Stål og Tre) har et annet filformat, som ikke lar seg åpne på nyere versjoner. Første gang filformatet ble endret var ved overgangen fra de nå utgåtte versjonene av Norsk Standard (NS) til Eurokode (EU). Senere ble filformatet oppdatert til en nyere standard i overgangen fra versjon 6.23 til 7.0.
 

  Gammel NS-utgave Eurocode-utgave

Statikkbjelke

     .gw2       .gwj
Betonganalyse      .gw1       .gwi
Betongbjelke      .gw3       .gwk
Geoteknikk      .gw8       .gwp
Gjennomlokking      .gw4       .gwo
Ståltverrsnitt      .gwa       .gwl
Stålbjelke      .gwb       .gwm
Utv. stålbjelke      .gwh       .gwn
Tretverrsnitt      .gwe       .gwq
Trebjelke      .gwf       .gwr
Treforbindelser         -       .gws
Konsoll      .gds          -
Rammehjørne      .gds          -

 Merk at det fra om med mars 2010 ikke lenger er lov å dimensjonere etter NS 3473, NS 3472 og NS 3470-1, som de gamle NS-versjonene av Teknikk-programmene beregner etter. Da må EU-utgavene av Teknikk-programmene benyttes.

Hvis du ønsker å få åpnet eldre ISY G-prog Teknikk-filer, kan du laste ned og installere de eldre versjonene av Betong, Stål og Tre fra linkene under.

Filer opprettet med gamle EU-program (versjon 6.23 eller eldre):

ISY G-prog Betong (Statikkbjelke, Betonganalyse, Betongbjelke, Geoteknikk, Gjennomlokking, Konsoll og Rammehjørne)
ISY G-prog Stål (Ståltverrsnitt, Stålbjelke og Utvidet stålbjelke)
ISY G-prog Tre (Tretverrsnitt og Trebjelke)

Filer opprettet med NS-programmene:

ISY G-prog Betong (Statikkbjelke, Betonganalyse, Betongbjelke, Geoteknikk, Gjennomlokking, Konsoll og Rammehjørne)
ISY G-prog Stål (Ståltverrsnitt, Stålbjelke og Utvidet stålbjelke)
ISY G-prog Tre (Tretverrsnitt og Trebjelke)