Serverinstallasjon av ISY G-prog Betong EU

Her følger en fremgangsmetode for serverinstallasjon av ISY G-prog Betong EU.

 

1. Først laster du ned filen Betong EU v. 7.0 som du finner på vårt nedlastningsområde: her

Bruk LAST NED knappen til å starte selve nedlastingen.

 

2. Når filen er lastet ned til din PC, åpner du filen for å starte installasjonen av selve programmet. Da vil du få opp dette skjermbildet som vises under.

 

La denne jobbe seg ferdig. 

 

3. Etter denne har jobbet seg ferdig, får du opp dette skjermbildet.

 

Trykk NESTE for å fortsette.

 

4. Da kommer du til lisensavtalen. Her må du trykke JA for å godta avtalen og for å gå videre i installasjonen.

 

Trykk JA for å fortsette.


5. På neste trinn i installasjonen vil du få spørsmål om hvilken type installasjon du ønsker. Dette er vist på bildet under:

 

For å installere på server, markerer du NETTVERK og deretter trykker OK.

 

6. Så er du kommet dit hvor du skal velge hvor installasjonsprogrammet skal installere.
Programmet velger en destinasjon som er default, men du kan endre målmappen. Det gjør du ved å trykke Bla Gjennom.

 

Når du er fornøyd med mappevalget, trykker du NESTE for å fortsette.

 

7. Da begynner installasjonen som vist på bildet under:

 

Da er det bare å vente til den har jobbet seg ferdig.

 

8. Når installasjonen er ferdig, må du FULLFØRE for å avslutte riktig. Slik som på bildet under:

 

Trykk FULLFØR for å fullføre installasjonen.


Hver bruker må nå kjøre Setup.exe (klientinstallasjonen) fra Klient-mappen på serveren der ISY G-prog Betong EU ligger installert. Under installasjonen velger du Neste og Ja på de stegene som dukker opp frem til installasjonen er fullført.

 

Når du så starter programmet for første gang, vil du få spørsmål om å finne lisensfil. Skjermbildet vil se slik ut:

 

 

Her har du da to alternativer, avhengig av din lisenstype:

 

1. Lokal lisens:

Hvis du har lokal (enbruker) lisensfil velger du Finn lisensfil-knappen. Da vil du bli bedt om å finne den lokale lisensfilen kalt NOIS.ENB.LIC. Plasseringen av denne avhenger av hvor du har valgt å plassere den.

Et eksempel på plassering av lokal (enbruker) lisensfil er vist under:

Velg Open-knappen (Åpne hvis norsk Windows) når du har funnet fram til lisensfil og merket den med venstre musetast. Programmet skal nå være klart til bruk.

 

 

2. Serverlisens:

Hvis du har server lisensfil velger du Finn server-knappen. Da vil du bli bedt om å angi navnet til serveren der server lisensfilen er plassert.

Du skriver @ etterfulgt av servernavnet slik skjermbildet under viser:

 

Velg OK-knappen når servernavn er skrevet inn. Programmet skal nå være klart til bruk.

Har du noen spørsmål, kontakt ISY G-prog Support på telefon 67 57 15 30 eller på mail support.g-prog@nois.no.

FAQ sidene våre finner du her.