Vanlige spørsmål

Serverinstallasjon av ISY G-prog Stål EU

Hvordan installerer jeg ISY G-prog Stål EU på server?

Her følger en fremgangsmetode for serverinstallasjon av ISY G-prog Stål EU:

 

1. Først laster du ned filen Stål V. 7.0. som du finner på vårt nedlastingsområde.

 

 

2.  Når filen er lastet ned til deres server, åpner du filen for å starte installasjonen av selve programmet. Da vil du få opp skjermbildet som vises under:

 

La denne få jobbe seg ferdig.

 

3. Da kommer du til veiviseren. Som på bildet under:

 

Trykk NESTE for å fortsette.

 

4. Da kommer du til delen hvor du må godta lisensen.

For å komme videre i installasjonen må du trykke JA for å godta og fortsette. Se bilde under:

 

Trykk JA for å fortsette

 

4. På neste del av installasjonen får du spørsmål om hvordan type installasjon du ønsker. Se bildet under:

 

Her må du da velge NETTVERK for å få installert på SERVER.

Trykk NESTE for å fortsette.

 

5. Nå vil du få spørsmål om å angi målplassering for programmet. Her kan du velge det som står standard valgt, eller trykke Bla gjennom for å velge en annen plassering.

 

Bruk BLA GJENNOM knappen for å endre plassering.

Trykk deretter Neste > når plassering er valgt.

 

6. Da er installasjonen i gang.

 

La denne operasjonen jobbe seg ferdig.

 

7. Når installasjonen er ferdig vil du få opp dette skjermbildet.

 

Trykk FULLFØR for å fullføre installasjonen.

 

Hver bruker må nå kjører Setup.exe (klientinstallasjonen) fra Klient-mappen på serveren der ISY G-prog Stål EU ligger installert. Under installasjonen velger du Neste og Ja på de stegene som dukker opp frem til installasjonen er fullført.

 

Når du så starter programmet for første gang, vil du få spørsmål om å finne lisensfil. Skjermbildet vil se slik ut:

 

 

Her har du da to alternativer, avhengig av din lisenstype:

1. Lokal lisens:

Hvis du har lokal (enbruker) lisensfil velger du Finn lisensfil-knappen. Da vil du bli bedt om å finne den lokale lisensfilen kalt NOIS.ENB.LIC. Plasseringen av denne avhenger av hvor du har valgt å plassere den.

Et eksempel på plassering av lokal (enbruker) lisensfil er vist under:

Velg Open-knappen (Åpne hvis norsk Windows) når du har funnet fram til lisensfil og merket den med venstre musetast. Programmet skal nå være klart til bruk.

 

 

2. Serverlisens:

Hvis du har server lisensfil velger du Finn server-knappen. Da vil du bli bedt om å angi navnet til serveren der server lisensfilen er plassert.

Du skriver @ etterfulgt av servernavnet slik skjermbildet under viser:

 

Velg OK-knappen når servernavn er skrevet inn. Programmet skal nå være klart til bruk.

 

Har du noen spørsmål, kontakt ISY G-prog Support på telefon 67 57 15 30 eller på mail support.g-prog@nois.no.

FAQ sidene våre finner du her.

 

Tilbake