Lokal installasjon av ISY G-prog Tre EU

Her følger en fremgangsmetode for lokal installasjon av ISY G-prog Tre EU:

1. Først laster du ned filen Tre EU komplett installasjon inkl. Treforbindelser som du finner på vårt nedlastingsområde.

2. Når filen er lastet ned til din PC, åpner du filen for å starte installasjonen av selve programmet. Da vil du få opp skjermbildet som vises under:

 

Veiviseren gjør klar for installasjonen. 

 

3. Så begynner veiviseren

 

Trykk NESTE for å fortsette. 

 

4. Nå får du beskjed om å godta vilkårene i lisensavtalen. Her velger du Ja for å godta.

 

  

Trykk JA for å godkjenne og gå videre i installasjonen. 

 

5. På det neste trinnet i installasjonen vil du få spørsmål om hvilken installasjonstype du ønsker. Dette er vist i skjermbildet under:

 

Velg LOKAL for å installere lokalt på din maskin.

Trykk så NESTE for å fortsette installasjonen. 

 

6. 1. Nå vil du få spørsmål om å angi målplassering for programmet. Her kan du velge det som står standard valgt, eller trykke Bla gjennom for å velge en annen plassering. 

 

 

Trykk NESTE for å fortsette.

 

7. Kryss så av for de programmodulene du ønsker å installere

 

Trykk NESTE når valgene er gjort. 

 

8. Du vil så få spørsmål om hvilken programmappe på startmenyen du ønsker at programmet skal plasseres. 

 

Når valget er gjort trykker du NESTE for å gå videre. 

 

9. Da begynner selve installasjonen av programmet. 

 

La denne jobbe seg ferdig.

 

10. Siste steg er å fullføre installasjonen korrekt. 

 

Trykk FULLFØR for å avslutte. 

 

11. Når du så starter programmet for første gang, vil du få spørsmål om å finne lisensfil. Skjermbildet vil se slik ut:
Her har du da to alternativer, avhengig av din lisenstype:


1. Lokal lisens:
Hvis du har lokal (enbruker) lisensfil velger du Finn lisensfil-knappen. Da vil du bli bedt om å finne den lokale lisensfilen kalt NOIS.ENB.LIC. Plasseringen av denne avhenger av hvor du har valgt å plassere den.
Et eksempel på plassering av lokal (enbruker) lisensfil er vist under:

Velg Open-knappen (Åpne hvis norsk Windows) når du har funnet fram til lisensfil og merket den med venstre musetast. Programmet skal nå være klart til bruk.
 
2. Serverlisens:
Hvis du har server lisensfil velger du Finn server-knappen. Da vil du bli bedt om å angi navnet til serveren der server lisensfilen er plassert.
Du skriver @ etterfulgt av servernavnet slik skjermbildet under viser:

 
Velg OK-knappen når servernavn er skrevet inn. Programmet skal nå være klart til bruk.


Har du noen spørsmål, kontakt ISY G-prog Support.

FAQ sidene våre finner du her.