Lokal installasjon av ISY G-prog Stål EU

Her følger en fremgangsmetode for lokal installasjon av ISY G-prog Stål EU:

 1. Først laster du ned filen Stål EU komplett installasjon (inkl utvidet stålbjelke) som du finner på vårt nedlastingsområde.
 2. Når filen er lastet ned til din PC, åpner du filen for å starte installasjonen av selve programmet. Da vil du få opp skjermbildet som vises under:

  Her trykker du på Neste>
 3. Nå får du beskjed om å godta vilkårene i lisensavtalen. Her velger du Ja for å godta.
 4. På det neste trinnet i installasjonen vil du få spørsmål om hvilken installasjonstype du ønsker. Dette er vist i skjermbildet under:

  Her får du to valg. Velg Typical for å installere lokal utgave av programmet, og trykk Neste>
 5. Nå vil du få spørsmål om å angi målplassering for programmet. Her kan du velge det som står standard valgt, eller trykke Bla gjennom for å velge en annen plassering. Når dette er valgt trykker du Neste>
 6. Kryss så av for de programmodulene du ønsker å installere, og velg Neste>
 7. Du vil så få spørsmål om hvilken programmappe på startmenyen du ønsker at programmet skal plasseres. Velg Neste> for å velge standard valgt plassering.
 8. Trykk så på Fullfør for å fullføre installasjonen.

Når du starter programmet for første gang vil du få spørsmål om å finne lisens. Da får du to valg, avhengig av om du har enbrukerlisens eller om du skal hente lisens fra en server:

Hvis du har lokal (enbruker) lisensfil velger du Finn lisensfil-knappen. Da vil du bli bedt om å finne den lokale lisensfilen kalt NOIS.ENB.LIC. Plasseringen av denne avhenger av hvor du har valgt å plassere den. Velg så Open-knappen (Åpne hvis norsk Windows) når du har funnet fram til lisensfil og merket den med venstre musetast. Programmet skal da være klart til bruk.

Hvis du skal hente lisens fra server klikker du istedet på Finn server. Angi så servernavn med @ først. Velg Ok-knappen når servernavn er skrevet inn, og programmet skal være klart til bruk.

Har du noen spørsmål, kontakt ISY G-prog Support.