Lokal installasjon av ISY G-prog Betong EU

Her følger en fremgangsmetode for lokal installasjon av ISY G-prog Betong EU:

 

1. Først laster du ned filen Betong EU komplett installasjon som du finner på vårt nedlastingsområde.

2. Når filen er lastet ned til din PC, åpner du filen for å starte installasjonen av selve programmet. Da vil du få opp skjermbildet som vises under:

 

 

La denne jobbe seg ferdig. 

 

3. Da begynner veiviseren til selve installasjonen av programmet. 

 

 

Her trykker du på Neste>

 

4. Lisensavtalen må godkjennes for å kunne gå videre i installasjonen. 

 

Trykk JA for å godkjenne og fortsette installasjonen. 

 

5. På det neste trinnet i installasjonen vil du få spørsmål om hvilken installasjonstype du ønsker. Dette er vist i skjermbildet under:

 

Her har du to valg. Velg LOKAL for å installere lokal utgave av programmet på din maskin.

Når valget er gjort trykker du NESTE

 

6. Nå vil du få spørsmål om å angi målplassering for programmet. Her kan du velge det som står standard valgt, eller trykke Bla gjennom for å velge en annen plassering. 

Når dette er valgt trykker du Neste>

 

7. Så får du valget om hvilke moduler av programmet som skal installeres. Huk av for de du skal ha, eller la alle stå på slik som vist på bildet under.

 

 

Når du har valgt det du skal ha, trykker du NESTE for å fortsette.

 

8. Her får du velge hvor programikonene og programmappen skal installeres. Denne er satt til Default Norconsult Informasjonssystemer. Du kan velge en annen mappe i listen om det er ønskelig. 

 

 

Når du har gjort valget ditt velger du NESTE for å fortsette.

 

9. Da begynner selve installasjonen. 

 

 

La denne jobbe seg deg ferdig. 

 

10. Så må avslutte installasjonen korrekt. 

 

Trykk FULLFØR for å avslutte installasjonen korrekt. 

 

11. Når du så starter programmet for første gang, vil du få spørsmål om å finne lisensfil. Skjermbildet vil se slik ut:

 

 

Her har du da to alternativer, avhengig av din lisenstype:


1. Lokal lisens:

Hvis du har lokal (enbruker) lisensfil velger du Finn lisensfil-knappen. Da vil du bli bedt om å finne den lokale lisensfilen kalt NOIS.ENB.LIC. Plasseringen av denne avhenger av hvor du har valgt å plassere den.

Et eksempel på plassering av lokal (enbruker) lisensfil er vist under:

Velg Open-knappen (Åpne hvis norsk Windows) når du har funnet fram til lisensfil og merket den med venstre musetast. Programmet skal nå være klart til bruk.

 

 

2. Serverlisens:

Hvis du har server lisensfil velger du Finn server-knappen. Da vil du bli bedt om å angi navnet til serveren der server lisensfilen er plassert.

Du skriver @ etterfulgt av servernavnet slik skjermbildet under viser:

 

 

Velg OK-knappen når servernavn er skrevet inn. Programmet skal nå være klart til bruk. 


Har du noen spørsmål, kontakt ISY G-prog Support på telefon 67 57 15 30 eller på mail support.g-prog@nois.noFa

FAQ sidene våre finner du her.