Vanlige spørsmål

Feilmelding "Strekkarmering mangler" i G-prog Betong

Hvorfor kommer feilmeldingen "Strekkarmering mangler" ved beregning i G-prog Betong?

Denne feilmelding kan ha to årsaker:

  • Hvis oppleggsbredde (Xb) i hovedgeometri er satt til 0 har ikke armeringen noe forankring. Sett Xb slik at armeringen får tilstrekkelig forankring.
  • Hvis en lastkombinasjon i brudd inneholder lasttilfeller hvor summen av Min gamma er = 0 vil samme feilmelding gis. En bruddkombinasjon må minst innehold et lasttilfelle hvor Min. gamma > 0.
Tilbake