Vanlige spørsmål

Andre installasjonsmuligheter for ISY Calcus

Hvordan installerer jeg ISY Calcus serverutgave på server?

Nois anbefaler å installere programmet enten direkte på server, lokalt på egen maskin eller å rulle programmet ut via MSI pakker.
Se installasjonsveiledningen "Installasjon av ISY Calcus".

Her følger en fremgangsmetode for serverinstallasjon av ISY Calcus:

 

Veiledningen er delt inn i to deler. DEL 1 gjelder installasjon av ISY Calcus på den aktuelle server. DEL 2 gjelder installasjon av ISY Calcus for hver enkelt bruker.

DEL 1 - På serveren:

1. Først laster du ned filen Calcus Server som du finner på vårt nedlastingsområde.

 

 

2. Når denne filen er lastet ned til serveren, åpner du filen for å starte installasjonen av selve programmet.

 

La denne jobbe seg ferdig. 

 

3. Så begynner veiviseren for selve installasjonen. 

 

Trykk NESTE for å fortsette

 

4. Du er nødt til å godkjenne lisensavtalen for å kunne gå videre i installasjonen. 

 

GODTA og deretter trykk NESTE for å fortsette.

 

5. Her kan du endre målplassering hvor programmet blir installert. Ønsker du å bytte plassering gjør du dette ved å bruke BLA GJENNOM kanppen. NB! Husk hvor du velger å lagre programmet. 

 

Når du er fornøyd med valget trykker du NESTE for å fortsette.

 

6. Da er du klar til å installere programmet. 

 

Trykk INSTALLER for å starte installasjonen. 

 

7. Da begynner installasjonen. 

 

La denne jobbe seg ferdig. 

 

8. Det er viktig at vi fullfører installasjonen på korrekt måte.

 

 

Trykk FULLFØR for å avslutte riktig. 

 

DEL 2

Hver enkelt bruker av Calcus må kjøre en klient-installasjon som ligger på serveren. Dette kan eksempelvis være Z:\ISY\Calcus\Klient. 

 

I Klient-mappen kjører hver enkelt bruker, som er knyttet til den aktuelle serveren, Setup.exe for å legge inn Calcus. 

 

Under installasjonen velger du Neste og Ja på de vinduene som dukker opp, fram til installasjonen er fullført.

 

Når du så starter programmet for første gang, vil du få spørsmål om å finne lisensfil. Skjermbildet vil se slik ut:

 

 

Her har du da to alternativer, avhengig av din lisenstype:

1. Lokal lisens:

Hvis du har lokal (enbruker) lisensfil velger du Finn lisensfil-knappen. Da vil du bli bedt om å finne den lokale lisensfilen kalt NOIS.ENB.LIC. Plasseringen av denne avhenger av hvor du har valgt å plassere den.

Et eksempel på plassering av lokal (enbruker) lisensfil er vist under:

Velg Open-knappen (Åpne hvis norsk Windows) når du har funnet fram til lisensfil og merket den med venstre musetast. Programmet skal nå være klart til bruk.

 

 

2. Serverlisens:

Hvis du har server lisensfil velger du Finn server-knappen. Da vil du bli bedt om å angi navnet til serveren der server lisensfilen er plassert.

Du skriver @ etterfulgt av servernavnet slik skjermbildet under viser:

 


Velg OK-knappen når servernavn er skrevet inn. Programmet skal nå være klart til bruk.

 

Har du noen spørsmål, kontakt ISY G-prog Support på telefon 67 57 15 30 eller på mail beskrivelse@nois.no.

 

 

Tilbake