Vanlige spørsmål

Serverinstallasjon av ISY G-prog Ramme

Hvordan installerer jeg ISY G-prog Ramme på server? 

Her følger en fremgangsmetode for serverinstallasjon av ISY G-prog Ramme:

 

1. Først laster du ned filen Ramme komplett installasjon som du finner på vårt nedlastingsområde.

 

2. Når filen er lastet ned til deres server, åpner du filen for å starte installasjonen av selve programmet. Da vil du få opp skjermbildet som vises under:

Har du dette tillegget installert, så vil ikke denne ruten dukke opp.
Trykk INSTALLER for å gå videre.

 

3. Da begynner tillegget å installere, som vist under:

La denne jobbe seg ferdig.

 

4. Når tillegget er ferdig installert kommer vi til selve veivisningen for installasjon av selve programmet.

Trykk NESTE for å fortsette.


5. Så kommer vi til lisensavtalen. Denne må godkjennes for å kunne gå videre i installasjonen.

Trykk JA for å godkjenne og gå videre i installasjonen.

 

6. På det dette trinnet i installasjonen vil du få spørsmål om hvilken installasjonstype du ønsker. Dette er vist i skjermbildet under:

Her får du to valg. For å velge serverinstallasjon merker du Network som installasjonstype, og trykker Neste>

 

7. Nå vil du få spørsmål om å angi målplassering for programmet. Her kan du velge det som står standard valgt, eller trykke Bla gjennom for å velge en annen plassering.

Når du er fornøyd med valget trykker du NESTE for å gå videre.

 

8. Da begynner selve installasjonen av programmet.

La denne jobbe seg ferdig.

 

9. Så er vi nødt til å avslutte installasjonen korrekt.

Trykk FULLFØR for å avslutte installasjonen på korrekt måte.

Hver bruker må nå kjøre Setup.exe (klientinstallasjonen) fra Klient-mappen på serveren der ISY G-prog Ramme ligger installert. Under installasjonen velger du Neste og Ja på de vinduene som dukker opp fram til installasjonen er fullført.

Når hver bruker så starter programmet for første gang vil de få spørsmål om å finne lisens. Klikk da på Finn server, og angi servernavnet med en @ først. Velg OK-knappen når servernavn er skrevet inn, og programmet skal være klart til bruk.
 

Når du så starter programmet for første gang, vil du få spørsmål om å finne lisensfil. Skjermbildet vil se slik ut:

 

 

Her har du da to alternativer, avhengig av din lisenstype:

1. Lokal lisens:

Hvis du har lokal (enbruker) lisensfil velger du Finn lisensfil-knappen. Da vil du bli bedt om å finne den lokale lisensfilen kalt NOIS.ENB.LIC. Plasseringen av denne avhenger av hvor du har valgt å plassere den.
Et eksempel på plassering av lokal (enbruker) lisensfil er vist under:

Velg Open-knappen (Åpne hvis norsk Windows) når du har funnet fram til lisensfil og merket den med venstre musetast. Programmet skal nå være klart til bruk.

 

 

2. Serverlisens:

Hvis du har server lisensfil velger du Finn server-knappen. Da vil du bli bedt om å angi navnet til serveren der server lisensfilen er plassert.

Du skriver @ etterfulgt av servernavnet slik skjermbildet under viser:

 

 

Har du noen spørsmål, kontakt ISY G-prog Support på 67 57 15 30 eller på mail support.g-prog@nois.no

FAQ sidene våre finner du her.

Tilbake