Vanlige spørsmål

Beregne areal og treghetsmoment for fri form (egendefinert) tverrsnitt

Hvordan blir areal og treghetsmoment for fri form (egen def.) tverrsnitt beregnet i ISY G-prog Ramme?

Når du tegner et egetdefinert tverrsnitt må origo for figuren ligge i tyndgepunktet for tverrsnittet (0-linjen). Dette er viktig for korrekt beregning av treghetsmomentet.

Tilbake