Stikkord: Åpne  nye  filer  i  gammel  versjon.  Versjon  8.0  Versjon  7.3.5 

Åpne beskrivelse i eldre versjon av programmet

Sist endret 2015-10-19
Stem her
  -  

Spørsmål

Jeg har laget en beskrivelse i nyeste versjon av ISY Beskrivelse. Hvordan får jeg åpnet denne i en eldre versjon av programmet?

 


Svar

Du kan eksportere beskrivelsen til en XML-fil, for så å opprette en ny beskrivelse-fil i en eldre versjon av ISY Beskrivelse.

Gjør som følger:

  • Først åpner du prosjektfilen (.ga1) i nyeste versjonen.
  • Deretter går du på Fil -> Eksport -> NS 3459. Her velger du Prosjektoverføring evnt. Prisforespørsel (hvis du ikke ønsker å ta med prisene). Da får du opp et eget vindu på hva som skal være med i eksporten.
    Her må du sjekke at alle postene er med (haken for Alle står på), og at det ikke er huket av for noe under Utvelgelse-fanen.
  • Velg NS 3459 versjon: Den må være NS 3459 utgave 2009. Så klikker du OK, og lagrer XML-filen.
  • Når dette er gjort starter du den gamle versjonen av Beskrivelse. Her går du på Fil -> Ny, og velger Ny Beskrivelse på venstresiden.
    Da skal du få tilgang til et valg som heter Opprett fra NS 3459. Gjør dette valget og let fram XML-filen du laget. Da blir du spurt om å lagre .ga1-fil for prosjektet.
  • Prosjektet er nå opprettet i gammel versjon.

NB! Merk at sideoppsett, logoer etc. ikke blir overført på NS 3459 formatet. Du kan evnt. eksportere sideoppsett fra ny versjon og importere i gammel versjon.