Stikkord: XML    NS  3459    64-bit 

Feilmelding ved åpning av NS 3459 xml-fil

Sist endret 2019-08-21
Stem her
  -  

Spørsmål

Jeg får feilmeldingen som vist under når jeg åpner en NS 3459 prisforespørsel i ISY Beskrivelse, selv om XML-filen validerer. Hva kan årsaken være?


Svar

Denne feilen oppstår kun i versjon 10.3.1.1 (sjekk fil egenskaper).

Beskrivelse.exe filen er 64-bit, mens komponenten som benyttes for å importere .xml filer er 32-bit.

Derfor denne feilmeldingen.

Løsning:

Feilen er rettet i ISY Beskrivelse versjon 10.3.1.2. Alternativt kan man benytte eldre versjon, f.eks. 10.2